Check - In 3:00 pm / Check - Out 12:00 noon

STAY PLAN

Search for Accommodation Plan

MORE

HOTEL METROPOLITAN
SAITAMA SHINTOSHIN

TEL : +81-48-851-1111

11-1 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0081 Japan

Google Maps